Dagcenteret for rehabilitering er et tilbud for hjemmeboende borgere med demens eller demenslignende symptomer.

Indsatsen er målrettet for borgere:  

  • Med demens eller demenslignende symptomer, der ikke bor i en plejebolig
  • Der har behov for en særlig indsats
  • Der har behov for særlige rammer for at kunne fungere sammen med andre
  • Der har behov der ikke kan tilgodeses i et lokalt tilbud

Hvordan finder I ud af om Dagcenteret er det rette for mig?

Det lokalcenter du, som borger er tilknyttet, vil samarbejde med dig og dine pårørende, for at finde det bedste tilbud, så din hverdag bliver bedst mulig. Hvis I sammen med lokalcenteret, og evt. andre fagpersoner, vurderer at Dagcenteret for rehabilitering er det bedste tilbud for dig, så kontaktes DemensCentrum Aarhus. Herefter pågår endelig vurdering og visitering til Dagcenteret for rehabilitering.

Hvor længe kan du komme i Dagcenteret for rehabilitering?

Hvis du visiteres til Dagcenteret for rehabilitering er det som udgangspunkt for en tidsbegrænset periode. I samarbejde med dig, dine pårørende og dit lokalcenter, vurderes det løbende om Dagcenteret for rehabilitering bliver ved med at være det bedste tilbud for dig.