Samtale med pårørende til borgere med demens kan dreje sig om:

  • Hvordan passe på sig selv som pårørende?
  • Håndtering af svære følelser og tanker
  • Rådgivning i forhold til symptomer på angst, depression og stress
  • Svære situationer i hverdagen
  • Kommunikation i familien
  • At give slip på det, der var engang – at håndtere et gradvist tab

Samtalerne kan gives til enkeltpersoner, par eller familier alt efter behov.

Der tilbydes i udgangspunktet en samtale. Herefter afklares hvorvidt den pårørende har brug for og mulighed for yderligere hjælp andetsteds – f.eks. psykologhjælp via sygesikrings-ordningen. Efter en individuel vurdering kan der evt. tilbydes et kort samtaleforløb.

 

Psykologen arbejder også med undervisning af pårørende og personale, samt udarbejdelse af artikler til vores vidensportal