RED har Dagcenteret, men RED har også muligheden for en kort periode med døgnophold. Dette kaldes for korttidspladserne.

De to afdelinger i RED – Dagcenteret og korttidspladserne - har et tæt samarbejde omkring borgerne, og medvirker til at skabe en tryg og struktureret ramme omkring borgernes dagligdag.

 Leder Tina Grove fortæller her om Rehabiliteringsenenheden, Dagcenteret og Korttidsophold på DemensCentrum Aarhus RED