Det er borgernes fysiske og psykiske behov, der vil påvirke længden af forløbet, på en korttidsplads. Opholdet vil altså afhænge af den enkelte borgerens aktuelle livssituation, men også grundlaget for borgerens visitation til et ophold. Det kan variere fra borger til borger.

En bolig på RED er et møbleret værelse med køleskab og eget badeværelse. Man betaler en serviceaftale pr. døgn, som dækker sengetøj og linned, tøjvask og mad. Man skal selv medbringe plejeartikler fx shampoo, tandbørste, bleer eller andre personlige affekter, som man har brug for. Der er gode busforbindelser og kort afstand til indkøbsmuligheder.

RED har korttidspladser der er forbeholdt demensramte borgere og andre borgere med kognitive, mentale tilstande, eller med demenslignende symptomer. Tilstande som påvirker den enkelte borgeres adfærd og behov for hjælp.  Det kan være borgere, som kommer fra sygehuset, hvor de er færdigbehandlede, men endnu ikke kan rummes i hjemmet, eller passes ind i vante rammer. Det kan også være hjemmeboende demensramte, hvor den hjemlige situation ikke længere er holdbar.

 Vi arbejder i et tværfagligt team med en rehabiliterende tanke, hvor vi følger op på planer om genoptræning, fra sygehuset. Vi arbejder med træning i hverdagslivs handlinger, hvor borgerens funktion søges bevaret og stimuleret. Vi vil forebygge funktionstab og bevarer mest mulig af borgerens selvbestemmelse og funktionsniveau.

Det er borgerkonsulenterne der har myndighed til at visitere til ophold på korttidspladserne. I tæt samarbejde med Tildelingen på Vikærgård, koordineres indskrivning på korttidspladserne med os.