Det er en målsætning i Aarhus Kommune at personer med svær demenssygdom, som kræver en særlig demensfaglig indsats, tilbydes en plejebolig ved DemensCentrum Aarhus.

For at komme i betragtning til en bolig, skal der foregå en visitering. Ved en sådan visitering deltager der altid en demens- og hjernekoordinator.
 
Demenschefen og leder af specialplejeboligenheden bevilger og tildeler ledige boliger.