Pårørenderådet ved specialplejeboligenheden, har forskellige opgaver på DemensCentrum Aarhus. Gruppen samarbejder med DemensCentrum Aarhus for at skabe gode og trygge forhold og en god hverdag for beboerne.

Pårørenderådet har til opgave at repræsentere beboernes interesser sammen med specialplejeboligenhedens medarbejdere og ledelse. Pårørenderådet medvirker til åben og inspirerende dialog mellem rådet, pårørende i øvrigt og medarbejdere ved DemensCentrum Aarhus.

Pårørende er en meget vigtig del af samarbejdet omkring og med beboerne.

Rammer for samarbejde aftales i forbindelse med hver indflytning og følges op ved en forventningssamtale.

Pårørende er en meget vigtig kilde til at lære beboeren at kende. Pårørende hjælper til at få udarbejdet en livshistorie, eller beboerbiografi, som en hjælp til at kunne planlægge dagligdagen.

Mindst 1 gang årligt afholdes en pårørendesamtale.

Det er en stor glæde, når pårørende deltager i de forskellige arrangementer og fester i boligafsnittene.