DemensCentrum Aarhus - eller i daglig tale DCA - er i bund og grund organiseret og opbygget efter de behov og krav, der stilles for at sikre den bedst mulige indsats for dig der har demens og dine pårørende gennem hele forløbet med demenssygdommen.

Afdelingen ledes af demenschefen og herunder leder af specialplejeboligenheden samt demensfaglig leder. Denne ledelsesstruktur matcher opgaveløsningen i forhold til borgerne. Demensfaglig leder har således ansvaret i forhold til Rehabiliteringsenheden for Demens på Graham Bells Vej 2 og Demenshjørnet i Kannikegade, der med alle underliggende funktioner og medarbejdere har fokus på borgere, der fortsat bor i eget private hjem. Det svarer til indsatser i den tidlige til moderate fase af demens. Leder af specialplejeboligenheden har tilsvarende ansvaret for indsatsen i den sidste fase af sygdommen, hvor man kan få brug for en specialiseret pleje og omsorg. Her udgør plejeboligerne på Graham Bells Vej 2 de fysiske rammer.

For at understøtte dette arbejde har DCA endvidere en administration, serviceafdeling og udviklingsafdeling. 

Samlet ser det således ud:

Organisationsdiagram