I Demenshjørnet velkommer vi psykologi-studerende

Demenshjørnet er en del af Demens Centrum Aarhus, hvor vi bestræber os på at være et udviklende praktiksted for studerende.

Vores psykolog, Susanne Boel, tilrettelægger sammen med den studerende den vifte af opgaver, der passer til den studerendes ønsker. Mulige opgaver vil typisk være:

  • Samtaleforløb med pårørende i alle aldre (forudsat at pårørende takker ja til dette)
  • Deltagelse i uddannelse af pårørende
  • Deltagelse i pårørendegruppe
  • Refleksionsgruppe for medarbejdere
  • Undervisning af medarbejdere
  • Observation, når psykologen underviser og holder foredrag
  • Deltagelse i relevante møder
  • Tværfaglige sparringsopgaver

Et praktikforløb ved Demens Centrum Aarhus skal minimum strække sig over 4 og gerne 5 måneder i respekt for de pårørende, og for at den studerende kan få det fulde udbytte af at følge og varetage forløb af forskellige slags.

Vi forventer en selvstændig og aktiv indsats fra den studerendes side, til gengæld tilstræbes ugentlig supervision.

I min psykologpraktikk ved DCA har jeg fået arbejde meget selvstendig og tverrfaglig. Jeg har fået god supervision, udfordringer og mange gode erfaringer som jeg vil tage med meg videre. Den viktigste erfaringen jeg har fået er forståelsen af hvordan det kan være at være pårørende. Min erfaring er at den pårørende kan ha det minst lige så svært som den syge, og at det derfor er enormt vigtig at de også blir taget vare på når det settes en diagnose. Jeg synes dette er en enormt god erfaring da jeg er sikker på at det gælder alle pårørende, og ikke kun til demens, men også ved andre sygdommer og psykiske lidelser.
Mille Meina Torp Knudsen
Praktikforløbet i DCA har været en utrolig vigtig læring på mit studie. Det var her, at jeg fik lov at omsætte teori til praksis. Mine kollegaer tog imod mig med åbne arme og gav mig støtte og gjorde det trygt for mig at træde i rollen som psykolog. Jeg erfarede også, at som psykologpraktikant i en kommunal organisation, der centrerer omkring demens, er der mange varierede arbejdsopgaver at påtage sig, og jeg fik mulighed for og lov til at arbejde selvstændigt med flere forskellige opgaver. Under mit forløb modtog jeg regelmæssigt supervision, så jeg følte mig samtidig tryg i praktikken.
Simone, praktikant ved Demens Centrum Aarhus foråret 2018