Det er vigtigt, at du som pårørende bevarer overskud, så du fortsat kan drage omsorg for jer begge og forblive i stand til at se og gribe de positive stunder.
Det kan give afveksling til begge parter at have tid hver for sig.

Aflastning indeholder aktiviteter ud fra det, der giver den demensramte mening og falder naturligt. Det kan også handle om ”blot at være til stede” og være stille sammen. Vores fokus er på nærvær og relation.

Ring med dit ønske
om demensfaglig aflastning til
DemensHjørnet
87 13 19 37
Kl. 9.00 - 16.00 på alle hverdage

Jeg skal i hvert fald ikke passes af nogen! Det tænkte jeg, da min kone fortalte, at der ville komme en på besøg, når hun skulle ud på ærinder. Min kone holdt fast. Det er egentlig blevet ganske rart for mig at kunne tale med en anden, når min kone ikke er her.
Åge