Samtale med pårørende til borgere med demens kan dreje sig om:

  • Hvordan passe på sig selv som pårørende?
  • Håndtering af svære følelser og tanker
  • Rådgivning i forhold til symptomer på angst, depression og stress
  • Svære situationer i hverdagen
  • Kommunikation i familien
  • At give slip på det, der var engang – at håndtere et gradvist tab

Samtalerne kan gives til enkeltpersoner, par eller familier alt efter behov.

Der tilbydes i udgangspunktet en samtale. Herefter afklares hvorvidt den pårørende har brug for og mulighed for yderligere hjælp andetsteds – f.eks. psykologhjælp via sygesikrings-ordningen. Efter en individuel vurdering kan der evt. tilbydes et kort samtaleforløb.

Psykologen arbejder også med undervisning af pårørende og personale, samt udarbejdelse af artikler til vores vidensportal

Kontakt Susanne Boel på:

Telefon: 41 85 43 09