Det er spørgsmålet og bevæggrundene for at Aarhus kommune over en årrække har samarbejdet med virksomheder, udviklere og teatertrupper om at udvikle nye vinkler på information og oplysning om demens til alle aldre.

Samarbejderne giver energi til den samlede indsats og det har stor betydning, at få nye input fra andre typer samarbejdspartnere end dem, der normalt samarbejdes med på demensområdet.