Har du lagt mærke til de fem lilla-malede FORGLEM MIG EJ-bænke rundt i Aarhus By?

 

Projektet FORGLEM MIG EJ har i samarbejde med Demensvenlig By Aarhus og Alzheimerforeningen opsat fem lilla bænke med påmalede tekster, som er genereret af personer med demens og deres pårørende. Bænkene har til formål at skabe synlighed, oplysning, lægge op til dialog og aftabuisere demens.

I Aarhus vurderes det, at der bor lidt over 4.000 personer med demens. Tallet dækker dels diagnosticerede personer og et mørketal, da mange lever med demens uden en diagnose. Samtidig er der mange pårørende, der ligeledes lever med demensen i hverdagen. 

Vil du vide mere om demens? Tryk og og læs mere om de forskellige organisationer der arbejder for personer med demens og herunder de mange gode tilbud for personer med demens og deres pårørende i Aarhus herunder.

dca

Demenscentrum er Aarhus kommunes afdeling for demensindsatsen. Sammen med lokalområderne, frivillige organisationer og virksomheder arbejder vi for dig, der har demens og dine pårørende.

Demenscentrum Aarhus

   
DFØ

Demensfællesskabet er et åbent og uvisiteret tilbud til mennesker med demens i tidligt stadie og deres familie og venner.

Demensfællesskabet Østjylland

   
NVD

Nationalt videnscenter for demens arbejder med forskning, uddannelse og formidling af viden om demens til fagfolk på alle niveauer og på tværs af sektorer i hele Danmark

Videnscenter for demens

   
alz logo

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme.

Alzheimerforeningen

 

 

demensven

Demensvenner er et landsdækkende initiativ skabt af Alzheimerforeningen. Kampagnen er båret af frivillighed og afhængig af gode fortællinger om livet med demens og viden om demens. For manglende viden om demens er ifølge dem, der er berørt af sygdommen, den største forhindring på vejen mod et demensvenligt samfund.

Demensvenner